JJW Arkitekter A/S
Finsensvej 78
2000 Frederiksberg
Arbejdsted
Frederiksberg

Arbejdstid
37

Send din ansøgning til
ath@jjw.dk

Kontakt person
Peter Koch

JJW SØGER PRAKTIKANTER I Efterårs SEMESTERET.


  • 02-04-2020 blev annoncen oprettet
  • 12-06-2020 er der ansøgningsfrist
  • 03-08-2020 er tiltrædelsesdatoen

  • Husk at vedhæfte dit CV
  • Husk at vedhæfte et billede af dig selvVores tilgang til at arbejde med arkitekturen har sit udspring i et ønske om at oparbejde en særlig arkitektonisk adfærd, hvor hjørnest- enene er videndeling, helhedssyn og kreativitet med et yderligere fokus på bæredygtighed
og socialkulturel forståelse. Hos os handler arkitektur altså ikke om én bestemt stil, men snarere om forholdet til kunden og det, vi kal- der arkitektonisk adfærd. En betegnelse, hvis indhold er under konstant udvikling og foran- dring.

Du vil indgå i et eller flere projektteam, det kan være i konkurrencefasen, i projekteringsfasen eller i udførelsesfasen.
Opgaverne kan omfatte digitalt tegningsarbe- jde i Cad, Revit, Sketch up, eller andre programmer afhængig af dine kompetencer og projektets rammer. Derudover vil opgaverne omfatte modelbygning, grafisk arbejde, op- måling og registrering.
Du vil få mulighed for at deltage i møder, byggepladsbesøg, afklaringer, præsentationer vedr. projektet i det omfang det er muligt.

Se mere omkring jobbet her